DAT آزمون

آزمون DAT چیست؟

درباره آزمون DAT : آزمون DAT یک آزمون ۴ ساعته است که شامل چهار بخش علوم، قابلیت ادراک، درک مطلب و استدلال کمی می شود.

شرح مختصر  DAT

دفعات
 در طول سال
مدت
  ۴ ساعت و ۱۵ دقیقه
بخش ها
مقاله علوم طبیعی، قابلیت ادراک، استدلال کمی، درک مطلب
هزینه
  ۳۸۵ دلار
حداکثر نمره
 ۳۰
میانگین نمرات
  ۱۷

آزمون DAT چیست و چرا مهم است؟

آزمون DAT به عنوان بخشی از فرایند پذیرش دانشکده های دندانپزشکی می باشد. این آزمون توانایی های آکادمیک، درک اطلاعات علمی و قابلیت ادراک را می سنجد. در عین حال که یک بخش ضروری برای درخواست تحصیل در دانشکده های دندانپزشکی است تنها یکی از اجزای مورد نظر کمیته های پذیرش می باشد.

آزمون DAT چگونه ارزشیابی می شود؟

هر آزمون با معیار نمره ۱ تا ۳۰ ارزشیابی می شود. مقاله تحقیقی علوم طبیعی شامل ۳ زیر گروه زیست شناسی، شیمی عمومی و شیمی آلی می شود که میانگین گرفته می شود تا نمره SNS شما حاصل شود.

چگونه ثبت نام کنم؟

برای ثبت نام ابتدا شما باید از موسسه دندانپزشکان آمریکا شماره نظام دندانپزشکی دریافت کنید. اطلاعات در این مورد را می توانید در وب سایت www.ada.org/dat مطالعه کنید.

چطور آماده شوم؟

ما می توانیم کمک کنیم. ما دوره های مناسب و کارآمد آمادگی متناسب با برنامه و سبک یادگیری شما طراحی کرده ایم.

DAT_test

error: Content is protected !!