ویزای توریستی

تحصیل در آمریکا| اخذ پذیرش فوری آمریکا|ویزای دانشجویی آمریکا

مدارک جهت اخذ ویزای توریستی آمریکا

مدارک جهت اخذ ویزای توریستی آمریکا
شما می توانید مدارک جهت اخذ ویزای توریستی آمریکا را در لیست زیر مشاهده نمائید.
۱- ارائه متنی در برگیرنده، هدف و قصد سفر به آمریکا، هدف می بایستی شامل یکی از موضوعات زیر می باشد:
دیدار از اقوام و بستگان
معالجه پزشکی و درمان
بازدید و شرکت در جلسات اداری بازرگانی،سرمایه گذاری و مذاکرات تجاری یا مصاحبه کاری
شرکت در همایش ها و سمینارهای علمی مرتبط
شرکت در برنامه های مرتبط با اهداف بشر دوستانه و حقوق بشر در آمریکا
۲- ارائه برنامه زمان بندی، کاری و یا تفریحی مرتبط با سفر
۳- ارائه اصل گذرنامه و کپی از صفحه اول و صفحاتی که دارای مهر ویزاهای قبلی آمریکا یا کشورهای دیگر باشد (درصورت وجود) و کپی صفحاتی که مطالب مهمی در آن درج شده باشد و صفحاتی که مهر ورود و خروج به کشور محل اقامت و کشور دیگر در آن مندرج می باشد.
۴- ارائه مدارک مالی، شخص ضامن و حمایت کننده مالی در صورت وجود
۵- ارائه حساب و موجودی بانکی و مدارک نشان دهنده دریافت حقوق ماهیانه در صورت اشتغال متقاضی و یا دریافت حقوق بازنشستگی
۶- ارائه مدرک مالی اثبات کننده میزان درآمد سالیانه و درآمد سال گذشته در کشور محل اقامت
۷- ارائه کلیه وابستگی هایی که نشان دهنده بازگشت متقاضی به کشور محل اقامت خود می باشد.
وابستگی شغلی و کسب و کار نشان دهنده وابسته بودن به شرکت یا سازمانی در کشور محل اقامت
مرخصی، مدارک استخدام، شرح وظایف و یا وابستگی های به کسب و کار شخصی و ارائه مدارک ثبت شرکت، تعداد کارمندان، مدارک مالیاتی و….
وابستگی خانوادگی و عاطفی شامل همسر، فرزند،والدین
وابستگی های مالی شامل اسناد ملک مسکونی یا تجاری و کلیه دارایی های ملکی
وابستگی های تحصیلی، در خصوص افرادی که در کشور محل اقامت خود در حال تحصیل می باشند
وابستگی های خاص مذهبی و اعتقادی به کشور محل اقامت
وابستگی های فرهنگی و اجتماعی مانند وابسته بودن به یک گروه خاص فرهنگی و یا اجتماعی
۸- ارائه بلیط رفت و برگشت به آمریکا در صورت وجود

مراحل درخواست ویزای توریستی آمریکا

1) تکمیل نمودن فرم DS-160

 https://ceac.state.gov/genniv

2)درخواست وقت سفارت آمریکا و پرداخت هزینه ۱۶۰$ هزینه ویزا
3)مشخص نمودن هدف سفر و تکمیل مدارک مورد نیاز جهت ارائه وابستگی به کشور محل اقامت
4)آمادگی جهت مصاحبه سفارت آمریکا
5)سپری کردن Visa Administration Process
6)دریافت ویزا

شرایط لازم جهت اخذ ویزای توریستی آمریکا

ارائه و اثبات سه عنوان زیر، مهمترین شرایط لازم جهت اخذ ویزای توریستی آمریکا می باشد.
داشتن هدف مشخص جهت سفر به آمریکا
ارائه توانایی مالی کافی جهت پرداخت هزینه های سفر
ارائه وابستگی به کشور محل اقامت ، جهت اثبات ترک آمریکا پس از اتمام مدت ویزای توریستی

تعيين وقت سفارت امريكا, تعین وقت سفارت امریکا, تعیین وقت از سفارت آمریکا, تعیین وقت سفارت آمریکا, تعیین وقت سفارت آمریکا دبی, تعیین وقت سفارت آمریکا در آنکارا, تعیین وقت سفارت آمریکا در ارمنستان, تعیین وقت سفارت آمریکا در ترکیه, تعیین وقت سفارت آمریکا در دبی, تعیین وقت مصاحبه سفارت آمریکا در دبی, وقت سفارت آمریکا, وقت سفارت آمریکا دبی, وقت سفارت آمریکا در آنکارا, وقت سفارت آمریکا در اتریش, وقت سفارت آمریکا در ارمنستان, وقت سفارت آمریکا در ارمنستان , وقت سفارت آمریکا در باکو, وقت سفارت آمریکا در تاجیکستان, وقت سفارت آمریکا در ترکیه, وقت سفارت آمریکا در دبی, وقت سفارت آمریکا در گرجستان, وقت سفارت آمریکا در مالزی

error: Content is protected !!