هزینه تحصیلی

هزینه های تحصیل و زندگی در آمریکا

تحصیل در آمریکا| اخذ پذیرش فوری آمریکا|ویزای دانشجویی آمریکا

هزینه تحصیلی مربوط به دانشگاه های مختلف در کشور آمریکا بسته به نوع رشته و محل تحصیل و کیفیت دانشگاه بسیار متفاوت میباشد . برای دریافت مبلغ دقیق هزینه ،مشاورین ما میتوانند بعد از انجام مصاحبه تخصصی با متقاضیان و دریافت اطلاعات اولیه آنها اقدام به برآورد دقیقتری نسبت به هزینه تحصیلی مربوط به هر متقاضی نمایند. جدول زیر نشاندهنده محدوده متعلق به هریک از مقاطع تحصیلی میباشد. بدیهی است که تحصیل در دانشگاه های خصوصی به مراتب به هزینه بیشتری نیاز دارد.

تحصیل در آمریکا| اخذ پذیرش فوری آمریکا|ویزای دانشجویی آمریکا

هزینه زندگی در کشور آمریکا در هر محدوده و شهری به دلیل تفاوت بافت هر منطقه ممکن است کاملا متفاوت باشد. مشاورین ما بعد از انجام مصاحبه مقدماتی و پیدا نمودن دانشگاه مطلوب برای متقاضیان میتوانند برآود دقیقتری در مورد زندگی در اطراف دانشگاه به شما ارائه نمایند. بدیهی است که تعداد زیادی از دانشگاه های کشور آمریکا دارای خوابگاه پیشرفته و مجهز دانشجوئی میباشند که استفاده از این امکانات میتواند به نسبت بسیار زیادی در کاهش هزینه های زندگی در آمریکا نقش داشته باشد.

تحصیل در آمریکا| اخذ پذیرش فوری آمریکا|ویزای دانشجویی آمریکا
error: Content is protected !!