نحوه اقدام

تحصیل در آمریکا| اخذ پذیرش فوری آمریکا|ویزای دانشجویی آمریکا

مرحله رایگان مشاوره

در اولین گام، بعد از تماس با apply2usa، برای متقاضی مشاور تعیین می گردد که مشاور تعیین شده تا دریافت ویزا همراه داوطلب خواهد بود. بعد از دو جلسه رایگان مشاوره، بهترین دانشگاه و بهترین رشته با توجه به شرایط داوطلب، به ایشان ارائه می گردد.

مرحله عقد قرارداد

در صورت تمایل به عقد قرار داد، قرارداد از طریق email برای شما ارسال می گردد و شما می توانید به طور کامل آنرا مطالعه نموده و پس از تکمیل و امضا، آن را از طریق email برای ما ارسال دارید تا پس از آن، پرونده تحصیلی شما را آغاز نماییم.هزینه خدمات این شرکت در دو مرحله دریافت می گردد. پرداخت اول در هنگام امضای قرارداد و پرداخت دوم پس از اخذ پذیرش از دانشگاه .

مرحله ارسال مدارک

پس از رفع ابهامات احتمالی و گرفتن مشاوره از مشاوران متبحر apply2usa ، متقاضی می بایست از تمامی مدارک مورد نیاز اسکن تهیه نموده و برای شرکت ارسال دارد. سپس apply2usa پرونده شما را در زمینه پذیرش تحصیلی در دانشگاه های مورد نظر ایجاد و تا دریافت پذیرش پیگیری می نماید. مدت زمان این پروسه بسته به دانشگاه، رشته و مقطع تحصیلی دارد.

اخذ پذیرش و ارسال پرونده ویزای دانشجویی

پذیرش شما از دانشگاه مذکور اخذ می شود و دراختیار شما قرار می گیرد.اندکی بعد از اخذ تاییده پذیرش به فاصله ۳۰ الی ۴۵ روز فرم هایی جهت تهیه مدارک مورد نیاز به منظور درخواست وقت ویزای دانشجویی برای ارائه به سفارت آمریکا به متقاضی تحویل می گردد.

درخواست وقت ویزای دانشجویی و مشاوره برای گرفتن ویزا

در صورت تمایل، apply2usa، برای متقاضی درخواست وقت سفارت آمریکا برای مصاحبه و اخذ ویزای دانشجویی می نماید. در ادامه مشاوران apply2usa، با 5-10 جلسه تلفنی مشاوره با متقاضی، داوطلب را کاملا برای مصاحبه آماده می نمایند. هزینه ی خدمات در دو مرحله گرفته می شود. مرحله اول قبل از سفارت و برای گرفتن وقت سفارت و هزینه های آن و مرحله بعدی در صورت گرفتن ویزا، بعد از سفارت اخذ می شود

error: Content is protected !!