تحصیل در کانادا و شرایط زبان

تحصیل در کانادا

دریافت پذیرش تحصیلی از دانشگاههای کانادا نیازمند داشتن نمرات زبان می باشد.

برای بعضی از کالج ها و دانشگاه ها بدون نمره زبان میتوان پذیرش مشروط دریافت نمود.

GMAT تافل آیلتس مقطع
———— 79  و بالاتر 6-6.5 لیسانس
رشته های مدیریت 650 و بالاتر 80  و بالاتر    6.5 فوق لیسانس
رشته های مدیریت 650 و بالاتر 80  و بالاتر 6.5 دکتری
error: Content is protected !!